Taking too long? Close loading screen.

David Wiebe